top of page
לאחר ניתוח וקיבוע שבר באמה

שברים באמה ושורש כף יד - ילדים

שבר שתי העצמות רדיוס ואולנה באמה

שברים באמה ושורש יד בילדים

השברים באמה ושורש יד הינם השברים הכי נפוצים בקרב ילדים. שברים אלו מהווים בספרות יותר מחצי מהכלל השברים בילדים. הרוב המוחלט מטופל שמרנית – טיפול בגבס.

בקבוצת השברים הללו ישנם שברים אשר ישנה המלצה לטיפול ניתוחי לצורך השגת תפקוד מיטבי עתידי.

ההחלטות משתנות בהתאם לגיל המטופל וחומרת העיוות בשבר.

בבית חולים אסותא ד"ר שור מבצע ניתוחי שברים כשאת רובם ניתן לבצע ולהשתחרר באותו יום. אף על פי כן במידה והילד איננו בר שחרור באותו יום, הוא יישאר במערך האשפוז בבית חולים אסותא.

שבר באמה ושורש כף יד
bottom of page