top of page
שברי קרסול - ילדים
שברי קרסול - ילדים

שברי קרסול - ילדים

שברי קרסול בילדים

שברים בקרסול הינם שברים נפוצים בילדים מתבגרים.

מדובר באירוע "לא פשוט" אשר גורם לפגיעה תפקודית  לאורך זמן רב.

בשל ייחודיות מבנה הקרסול בילדים בשונה ממבוגרים (לוחיות צמיחה) לעיתים החלטות הניתוחיות שונות מאשר במבוגרים ולשם כך אורתופד המתמחה בילדים יכול לתת את המענה המיטבי.

החלטה של טיפול שמרני מול טיפול ניתוחי. 

שברי קרסול
bottom of page